top of page

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 24/7/2019

 

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באפליקציה

משתמש יקר! חברת Agricola Direct בע"מ (להלן "החברה" או "אנחנו")  שומרת על פרטיותך ומכבדת אותה. אפליקציית Farmer (להלן "האפליקציה") הינה בבעלותה של החברה ומופעלת על-ידה.

מבוא

מטרת מדיניות הפרטיות היא ליידע אותך אודות אופן השימוש של החברה במידע אישי שתספק לנו במסגרת השימוש באפליקציה, בקשר לשימוש בשירותי האפליקציה השונים, וכן בנתוני מידע אישי אודותיך שיסופקו ו/או שיאספו על-ידי החברה באמצעים אחרים. במסגרת מדיניות הפרטיות נבקש לעדכן אותך באשר לזכותך לפרטיות ועל כן אנו ממליצים ומבקשים שתקרא היטב את מדיניות הפרטיות. 

השימוש באפליקציה עשוי להיות כרוך במסירת פרטים, אשר בלעדיהם לא נוכל לספק לך את השירותים המבוקשים. על הסכמתך ורצונך למסור פרטים אלו, ולשימוש בפרטים אלו למטרות אספקת השירותים, אנו נלמד מעצם השימוש באפליקציה, ביצוע ההתקשרות עמנו ומסירת הפרטים על ידך. כמו כן, בעצם השימוש באפליקציה אתר מאשר שקראת והנך מסכים למדיניות הפרטיות המופיעה בה.

כלל השימושים במידע יפורטו במדיניות זו, ואת חלקם תתבקש לאשר. בכל מקרה בו יש צורך לאסוף מידע אישי נוסף אודותיך, או להשתמש בו למטרות אחרות, נבקש את הסכמתך הנוספת לכך.

 

מהו "מידע אישי"?

במדינות בפרטיות זו, "מידע אישי" הינו כל מידע מזהה אודותיך, שסופק על-ידך בעת שימוש באפליקציה ו/או בעת קיום קשר אחר עם החברה. מידע מזהה יכול להיות כזה המזהה אותך באופן ישיר (כדוגמת שמך), או מידע אשר בעקיפין עשוי להוביל לזיהויך (כדוגמת מספר טלפון). כמו כן, גם העדפותיך כפי שיבואו לידי ביטוי באפליקציה, נתוני מיקום ופרטי מידע דומים ייחשבו כ"מידע אישי".

המידע האישי שלך נאגר במאגרי מידע רשומים כחוק במדינת ישראל, ונעשה בו שימוש אך ורק לפי המטרות המוצהרות כחוק. החברה וכל מי מטעמה מחויבים לשמור על סודיות ודיסקרטיות המידע הנאגר על ידה ולקיים את ההוראות והכללים במסגרת הדין.

מהם נתוני המידע אותם אנו מעבדים ומאיזו סיבה?

בכל התקשרות או תקשורת עמנו (למשל כאשר אתה נכנס לאפליקציה, מבצע הזמנה דרכה, מזין פרטים אודותיך כצרכן/כחקלאי), אנו עשויים לעבד את המידע האישי שתספק לנו ו/או שיתקבל על-ידנו. אנו עושים זאת בהתאם לאמור במדיניות זו.

א. ביצוע הזמנה – צרכנים

כאשר אתה נרשם לאפליקציה ו/או נכנס לאזור האישי ומזמין מוצר דרכה, אנו אוספים אודותייך מידע אישי, לרבות:

 - כתובת המייל;

 - השם שלך;

 - הכתובת שלך;

 - מספר הטלפון שלך;

 - 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.

מידע אישי זה משמש אותנו לצרכים סטטיסטיים ולשם טיפול ואספקת הזמנתך. כמו כן, המידע ישמש אותנו לשם קיום ההתקשרות איתך ולאימות זהותך, כמו גם לצורכי הסדרת תשלום.

ב. מידע אודות החקלאים

כאשר אתה נרשם כחקלאי המציע את סחורתו באמצעות האפליקציה, אנו אוספים אודותייך מידע אישי, לרבות:

 - השם שלך;

 - מספר הטלפון שלך/של המשק החקלאי שלך;

 - פרטי המשק ומרכולתו: מיקום פיזי/גיאוגרפי;

 - כתובת הדואר האלקטרוני שלך;

 - פעולות ועסקאות קודמות במסגרת האפליקציה.

אנו משתמשים במידע אישי זה לצרכים סטטיסטיים, לביצוע והשלמת הזמנות. כמו כן, המידע ישמש אותנו לקיום ההתקשרות איתך, לרבות אימות זהותך לשם ביצוע הזמנות מאת הצרכנים ולהזין את פרטיך בעת הזמנות עתידיות.

ג. במהלך השימוש באפליקציה

בכל עת שאתה עושה שימוש באפליקציה, נאספים על-ידנו נתונים ומעובדים פרטי מידע אודותיך, וביניהם:

 - נתוני מיקום (תשאל בנוגע לאיסוף מידע זה בטרם השימוש על ידי מכשירך);

 - "נראה לאחרונה" – המועד האחרון בו היית פעיל באפליקציה;

 - מידע אשר תזין תוך שימוש במנגנון החיפוש שבאפליקציה;

 - מידע הנאסף באמצעות session cookies (שימוש ב- Analytics וכדומה), לרבות Meta-Data אודות המכשיר שברשותך, דוגמת IP, סוג המכשיר, גרסת תוכנה וכדומה.

אנו משתמשים בנתונים אלה למטרות סטטיסטיות, להענקת ושיפור השירות המבוקש על ידי שני הצדדים (צרכנים וחקלאים כאחד).

ד. דרך ממשק יצירת הקשר

אתה יכול ליצור איתנו קשר באמצעות האפליקציה דרך קישור "צור קשר". על-מנת ליצור עמנו קשר, תצטרך לספק את המידע הבא:

 - שמך המלא;

 - מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;

 - את בקשתך/מהות פנייתך

כל מידע נוסף שתספק הינו נתון לבחירתך.

אנו נשתמש במידע זה לשם מתן מענה לפנייתך. כמו כן, אנו עשויים לעשות במידע שימוש סטטיסטי לשם שיפור שירותיהם של החקלאים, שיפור וייעול האפליקציה וממשקיה ולשם ייעול וניהול הקשר עמך.

כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע לעיל למטרות

אילו הרשאות תתבקש להעניק ולשם מה הן משמשות?

ייתכן שתתבקש להעניק גישה לשירותים מסוימים מהמכשיר שלך לשם ביצוע פעולות מסוימות, וביניהם גישה ל:

 - מצלמה - נדרשת עבור יצירת/העלאת תמונת פרופיל או תמונת "cover", יצירת/העלאת תמונות של מוצרים ו/או תוצרת (רלבנטי לחקלאים בלבד ויתבקש רק ככל שהדבר נדרש).

 - נתוני מיקום - נדרשת לעבור הלקוחות כדי שידעו היכן נמצאים החקלאים ועבור החקלאים על מנת שידעו היכן נמצאים הלקוחות.

 - אינטרנט – נדרשת לשם תקשורת עם השרת האפליקציה.

 - חיבוריות רשת

 - גלריית תמונות - נדרשת עבור יצירת/העלאת תמונת פרופיל או תמונת "cover", יצירת/העלאת תמונות של מוצרים ו/או תוצרת (רלבנטי לחקלאים בלבד ויתבקש רק ככל שהדבר נדרש).

 - הודעות PUSH

 - הרשאות לשליחת מסרונים (SMS) מהשרת למספר הטלפון שצוין על-ידי המשתמש - כאשר המשתמש מסכים לקבל עדכונים על שינויים חשובים.

 - הרשאות לשליחת הודעות דואר אלקטרוני מהשרת לכתובת הדוא"ל שצוינה על-ידי המשתמש - כאשר המשתמש מסכים לקבל הודעות על שינויים חשובים.

 

שיתוף והעברת מידע אישי

המידע האישי שלך עשוי להיות משותף:

 - עם ספקים המוציאים לפועל את שירותי האפליקציה (למשל חברות משלוחים).

 - אנו משתמשים במספר מצומצם של ספקי שירותים חיצוניים, הפועלים כמעבדים שלנו, כדי לסייע לנו בהפעלת האפליקציה שלנו. לדוגמה, אנו משתפים נתונים עם צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי סליקת כרטיסי אשראי, שירותי ניתוח מידע ושירותי אחסון מידע. צדדים שלישיים אלה רשאים לגשת, לעבד או לאחסן נתונים אישיים במהלך מתן שירותיהם וכפי שהתבקשו על ידי החברה לשם הספקת שירותיה לך. כל עיבוד נתונים מטעמנו נעשה בהתאם לדרישות הדין.

 - אם יידרש לצרכים משפטיים או חוקיים.

 - אם הדבר יסייע להפחית ו/או להקל ו/או להסיר את אחריותנו בתביעה ממשית או פוטנציאלית, או כאשר השימוש במידע הכרחי ו/או יכול לסיים לנו להגן על זכויותינו או על קניינינו/רכושנו או על הזכויות/הקניין של כל ישות.

 

העברת מידע אישי מחוץ לגבולות המדינה

כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו או בנכסים הדיגיטליים שלנו (אתר/ אפליקציה), אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד מידע אודותיך לשרתים ומאגרי מידע הנמצאים במדינות שאינן ארץ מגוריך, אשר בהן עשויים לחול חוקים וכללים שונים בנושאי הגנת הפרטיות, וזאת לעומת מדינת מגוריך או לעומת המדינה בה שהית כאשר סיפקת את המידע אודותיך. בעצם השימוש בשירותינו, אתה מאשר ומסכים להעברה, לאחסון ולעיבוד של מידע כפי שפורט לעיל בסעיף זה. אם אינך מעוניין שהמידע האישי אודותיך יועבר לארה"ב או לארצות האיחוד האירופי, אנא המנע משימוש בשירותינו ובאפליקציה.

קישוריות למדיות חברתיות

אנו משתמשים בתוספים של המדיות הבאות: Facebook, Youtube. התוספים נתונים לזיהוי באמצעות קישורים עם הלוגו של המדיה החברתית המתאימה.

אנו עושים שימוש בתוספים אלה במסגרת פתרון המכונה "2-click solution". משמעות הדברים הינה, כי כאשר אתה משתמש באפליקציה, נתונים אישיים לא ייאספו ישירות על ידי ספקי התוספים שלעיל. רק אם תלחץ על אחד מיישומי התוספים, הנתונים האישיים שלך יועברו: על-ידי הפעלת יישום התוספים, הנתונים יועברו באופן אוטומטי לספק התוסף הרלבנטי ויאוחסנו על-ידו. אין לנו השפעה על המידע שייאסף ופעולות עיבוד המידע שייערכו על-די הספקים, ואנו לא מודעים להיקף איסוף המידע, מטרותיו או משך הזמן בו יישמר.

ניתן למצוא מידע אודות מטרות, היקף איסוף המידע ועיבודו על-ידי ספקי התוספים לעיל, במסגרת מדיניות הגנת הפרטיות שלהם, בהם תמצא גם מידע נוסף על זכויותיך ואפשרויותיך בנושא הגנת הפרטיות.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA:
https://www.google.com/policies/privacy/

ז. Cookies ("עוגיות")

אנו משתמשים בכלים אנליטיים ומזהים דיגיטליים במסגרת האפליקציה (יקראו לשם הנוחות – 'Cookies'). קבצי cookies, באופן כללי, הם קבצי טקסט שנשלחים על-ידי שרת אינטרנט לדפדפן האינטרנט שלך ונשמרים במכשיר הקצה באופן מקומי. קובץ ה-cookie מאפשר לשרת לזהות את משתמשים האפליקציה באופן ייחודי.

אנו משתמשים בקטגוריות הבאות של קבצי cookie:

קטגוריה 1: עוגיות הכרחיות לשימוש

עוגיות אלו חיוניות על מנת לאפשר לך להשתמש באפליקציה ובשירותיה השונים. ללא העוגיות הללו, לא נוכל לספק ולהעניק לך שירותים, כגון שמירת פרטי ההתחברות שלך או מידע המסופק לצורך ביצוע הזמנה.

קטגוריה 2: עוגיות לפרסום מותאם, שיפור הממשק, האפליקציה והשירותים

עוגיות אלו אוספות מידע על אופן השימוש בו המשתמשים עושים שימוש באפליקציה. עוגיות אלו מסייעות לנו להבין כיצד משתמשים מגיעים אלינו, ומסבות את תשומת ליבנו היכן אנו יכולים להשתפר. רוב המידע המעובד על-ידי עוגיות אלו מיועד למטרות התאמת חווית המשתמש באפליקציה, התאמת פרסומות הרלוונטיות אליך באופן אישי (Remarketing), וכן למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות של החברה.

בעיקרון, עוגיות אלו שייכות לצדדים שלישיים, כדוגמת Google cookies ונעשה בהן שימוש ביחד עם כלים כדוגמת Google BigQuery אוFirebase  או Facebook Analytics.

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי cookie אלו, בקר באתר האינטרנט של Google ב-

https://policies.google .com / technologies / cookies? hl = en

https://analytics.facebook.com/

באפשרותך לנהל את העדפות העוגיות שלך באמצעות תפריט ה-פרטיות שלנו באפליקציה, וכן באמצעות הגדרות המכשיר שלך.

אילו אמצעי אבטחה ננקטים למען עמידה בדרישות הגנת הפרטיות?

אנו שואפים לשמור על סטנדרטים נאותים של אבטחת מידע ומשתמשים באמצעים טכניים וארגוניים חזקים לשם הגנה על המידע האישי שלך, בהתאם לטכנולוגיות החדשניות ביותר, ובמיוחד לשם הגנה על המידע מפני אובדן, זיוף או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים. אנו משתמשים באמצעי האבטחה הטובים ביותר שלנו כדי להגן על מידע אישי ורגיש במיוחד (כגון פרטי כרטיס אשראי), המועבר דרך האינטרנט. עם זאת, העברת מידע דרך האינטרנט אינה מאובטחת לחלוטין. כך, בעוד אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחת נתוני המידע אודותיך המועברים אלינו. כל העברת מידע הינה באחריותך. לאחר שנקבל את המידע האישי אודותיך, אנו נשתמש בהליכים מחמירים ואמצעי אבטחה על מנת למנוע גישה לא מורשית אליו.

הזכויות שלך

בכל הנוגע לאיסוף ושימוש במידע האישי אודותיך, יש לך את הזכות לעיין, לגשת, ולתקן את המידע שלך בנסיבות המתאימות ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.


אם יש לך שאלות בנוגע למידע האישי אודותיך שנאסף/מאוחסן אצלנו, או שברצונך לממש את זכויותיך ו/או לפנות אלינו בנושא, אנא צור עמנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים להלן.

למשך כמה זמן החברה תשמור עליי מידע?

אנו נשמור את המידע האישי אודותיך רק למשך התקופה הנדרשת עבור מימוש המטרות שפורטו לעיל ולא למעלה מכך. באשר למידע אישי אשר אנו מעבדים בכפוף להסכמתך, נשמור אותו אך למשך התקופה הנדרשת למימוש מטרות עיבודו, ולא למעלה מכך.

אנו עשויים לעבד ולשמור את המידע אודותיך לצרכים סטטיסטיים ו/או שיווקיים ו/או לשם שיפור השירות שלנו ו/או מכוח דרישות חוקיות או רגולטוריות. המידע ינוהל ויישמר במאגר המידע שלנו בהתאם לדין, למשך התקופה הנדרשת מכוח הדין ו/או להספקת שירותינו.

עדכונים

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מדי פעם ולכן אנו ממליצים שתעיין בה מעת לעת. מעצם השימוש באפליקציה שלנו, הנך נותן את הסכמתך למדיניות הפרטיות המופיעה בה באותה העת.

אנו מקבלים בברכה משוב על מדיניות הפרטיות שלנו. ככל שיש לך הערות או שאלות לגבי מדיניות הפרטיות, או אם תרצה לקבל מידע נוסף בנושא, אנא פנה אלינו באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ל-  to info@farmerdirecto.com

או באמצעות עמוד יצירת קשר באתר שלנו- https://www.farmerdirecto.com

bottom of page